call action

Mé jakési umění, nevýslovné štěstí,
které si mohu dovolit a které mi umožňuje setkávat se s dalšími lidmi,
které spojuje stejná potřeba tvořit, vytvářet, hmotnit…
A já za to velmi děkuji.